Prof. Dr. Heribert Heckschen

Prof. Dr. Heribert Heckschen

Kurzvita

Notar, Dresden

Fachbereich: Erbrecht | Handels- & Gesellschaftsrecht | Insolvenzrecht | Notariatsrecht | Steuerrecht
Veranstaltungen des / der Referenten/In